Temat: ORGANIZACJA roku akadem. 2013/ 2014 - st. STACJONARNE

SEMESTR  ZIMOWY: 1 października 2013 r. - 23 lutego 2014 r.
- zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X - 30 X 2013 r.
                                                              4 XI - 22 XII 2013 r.
                                                              7 I - 3 II 2014 r.
- uroczysta inauguracja roku akademickiego:  14 X 2013 r. (dzień wolny od zajęć dydakty. - obowiązkowy udział w uroczystościach studentów i pracowników)
- ferie zimowe: 23 XII 2013 r. - 6 I 2014 r.
- zimowa sesja egzaminacyjna: 4 - 11 II 2014 r.
- przerwa międzysemestralna: 12 - 23 II 2014 r.
- poprawkowa sesja egzaminacyjna: 17 - 23 II 2014 r.


SEMESTR  LETNI: 24 lutego - 29 czerwca 2014 r.
- zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 24 II - 16 IV 2014 r.
                                                          23 IV - 13 VI 2014 r.
- ferie wiosenne: 17 IV - 22 IV 2014 r.
- Święto Uczelni: 9 V 2014 r. (dzień wolny od zajęć dydakty. - obowiązkowy udział studentów i pracowników w uroczystościach)
- letnia sesja egzaminacyjna: 16 - 29 VI 2014 r.
- wakacje letnie: 30 VI - 30 IX 2014 r. (w tym praktyki przewidziane w programie studiów)
- poprawkowa sesja egzaminacyjna: 12 - 21 IX 2014 r.

Organizacja roku akadem. 2013/2014 (wersja graficzna) do pobrania TUTAJ