dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP

Imię i nazwisko  Roman KOCHNOWSKI
Tytuł/stopień naukowy i stanowisko dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Adres e-mail
strona WWW 
 czmelak@poczta.fm
Specjalizacja 
Zakres kompetencji
Zakres aktualnych zainteresowań naukowych 

Zakres zainteresowań naukowych: nauka o polityce, niemcoznawstwo, historia Niemiec i Austrii, XIX i XX wiek.

Skrócony biogram naukowy  

dr hab. prof. UP Roman Kochnowski jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (kierunek politologia). Na uczelni tej uzyskał doktorat (1989r.) oraz habilitację (2002r.). Był stypendystą Fundacji im. F. Eberta (1990r.) i K. Adenauera (1992r.)
w RFN.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ostatnich latach. 
  • Historia stosunków międzynarodowych,
  • Historia doktryn politycznych,
  • Europa środkowa- historia i tożsamość
  • Seminarium dyplomowe (stosunki międzynarodowe, studia pierwszego i drugiego stopnia)

Profil seminarium dyplomowego
– studia pierwszego stopnia

Profil seminarium dyplomowego
– studia drugiego stopnia

Ważniejsze publikacje naukowe 

Stanowisko SPD wobec jedności Niemiec w latach 1945-1955, Katowice 1991;

Spór o Niemcy. Problem niemiecki w myśli politycznej Konrada Adenauera i Kurta Schumachera w latach 1945-1952, Katowice 1999;

Monarchia habsburska w polskiej myśli politycznej lat 1860-1914, Kraków 2009.

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)