dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP

Imię i nazwisko  Roman KOCHNOWSKI
Tytuł/stopień naukowy i stanowisko dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Adres e-mail
strona WWW 
 czmelak@poczta.fm
Specjalizacja 
Zakres kompetencji
Zakres aktualnych zainteresowań naukowych 

Zakres zainteresowań naukowych:

 • Politologia
 • Niemcoznawstwo
 • Myśl polityczna
 • Austriacka i niemiecka myśl polityczna XIX i XX stulecia
 • Siły morskie jako narzędzie polityki mocarstw od I wojny światowej po współczesność
Skrócony biogram naukowy  

Absolwent kierunku nauki polityczne w Uniwersytecie Śląskim

1983 -2007 -  Asystent następnie adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

1988 r. uzyskał tytuł doktora

2002 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego

Od 2007 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Promotor 5 prac doktorskich. Recenzent w 14 przewodach doktorskich i habilitacyjnych.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ostatnich latach. 
 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Historia Polski XX wieku
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Europa Środkowo-Wschodnia: historia i tożsamość
 • Stosunki międzynarodowe
 • War AT Sea In XX century (wykład fakultatywny w j. angielskim)
 • Seminarium mgr
Ważniejsze publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych.

Najważniejsze publikacje książkowe w ostatnich latach:

 • Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy… Monarchia habsburska w polskiej myśli politycznej 1860-1914.Kraków 2009
 • Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu?Geneza upadku austriackiej demokracji w latach 1927 1934. Kraków 2012,
 • Starcie w Zatoce Rekina 19 listopada 1941 r. Zabrze-Tarnowskie Góry 2012,
 • Bitwa u ujścia La Platy 13 grudnia 1939 r. Zabrze-Tarnowskie Góry 2013,
 •  Niemieckie działania krążownicze 1939-1942. Zabrze-Tarnowskie Góry 2015.

Udział w Kongresach:

 • Ostatnio był referentem na XIX Kongresie Historyków Polskich w Szczecinie(2014 r.)oraz na III Kongresie Politologii w Krakowie(2015 r.).Uczestniczył w konferencji Seekrieg 1914 – 1918 zorganizowanej przez Deutsches Marine Museum w Wilhelmshaven(2014 r.)

Jest członkiem zespołu redakcyjnego cenionego w kraju i za granicą  dwumiesięcznika „Okręty Wojenne”,oraz członkiem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa w Wiedniu.

 

 


 

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)