Dla Kandydata

 

Rekrutacja 2016/2017

 

INFORMATOR dla kandydata dostępny TUTAJ

Dlaczego warto u nas studiować?...

Jeśli chcesz być aktywnym obywatelem, skutecznym politykiem, cenionym analitykiem, profesjonalnym doradcą politycznym, rzetelnym dziennikarzem politycznym - podejmij studia na kierunku POLITOLOGIA. Zdobędziesz wiedzę o mechanizmach życia publicznego, umiejętność wyszukiwania, selekcji i analizy materiałów źródłowych, negocjowania czy przekonywania. Poznasz specjalistyczny język obcy i przydatne technologie informacyjne. Przygotujesz się do pracy w organach partii politycznych, instytucjach samorządowych i pozarządowych, a także organizacjach międzynarodowych i sektorze prywatnym.

EKONOMIA SPOŁECZNA jest kierunkiem charakteryzującym się nowoczesnym spojrzeniem na problematykę wyborów ekonomicznych. To kierunek odpowiadający zapotrzebowaniu współczesnego świata, który umożliwia zdobywanie imponującej wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nastawionej na maksymalizację efektów społęcznych oraz przydatnych kompetencji zawodowych.

Wybierając studia w zakresie BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO można zyskać umiejętności skutecznego postępowania w warunkach rzeczywistych zagrożeń. Właściwa ocena ryzyka tak na poziomie globalnym, jak i regionalnym, narodowym czy lokalnym staje się kluczową kompetencją poszukiwaną we współczesnym świecie. Uzyskany dyplom pozwoli ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne: komórkach zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych, siłach zbrojnych czy podmiotach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Wybierając STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, zdobędziesz wiedzę o mechanizmach funkcjonowania państw w globalizującym się świecie, ich warunkach ekonomicznych i specyfice kulturowej oraz o procesach integracji, w tym europejskiej. Poznasz również specjalistyczny język obcy. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci pracować w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, krajowych i zagranicznych agendach Unii Europejskiej, w placówkach dyplomatycznych i organizacjach społecznych, w administracji samorządowej i firmach.

Wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie administracji na wielu szczeblach są bardzo pożądani. Jeśli wybierzesz ADMINISTRACJA jako swój kierunek, zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie, administracji i ekonomii. W stopniu zaawansowanym poznasz język obcy - również specjalistyczny. Uzyskasz kwalifikacje do pracy w: urzędach państwowych, organach samorządowych, instytucjach i organizacjach pozarządowych i jednostkach gospodarczych.

Studia na kierunku PRAWO przygotowują do pełnienia różnorodnych ról społecznych, dla których pełnienia nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Studia prawnicze na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odwołując się do wiedzy z dziedziny nauk prawnych, dziedziny nauk ekonomicznych, czy dziedziny nauk społecznych, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei.


 

 politologia, I stopnia, dzienne stosunki międzynarodowe, I stopnia, dzienne administracja, I stopnia, dzienne bezpieczeństwo wewnętrzne, I stopnia, dzienne politologia, II stopnia, dzienne stosunki międzynarodowe, II stopnia, dzienne administracja, II stopnia, dzienne bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, dzienne bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, dzienne politologia, I stopnia, zaoczne stosunki międzynarodowe, I stopnia, zaoczne administracja, I stopnia, zaoczne bezpieczeństwo wewnętrzne, I stopnia, zaoczne politologia, II stopnia, zaoczne stosunki międzynarodowe, II stopnia, zaoczne administracja, II stopnia, zaoczne bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, zaoczne bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, zaoczne akademia lidera, podyplomowe, zaoczne administracja samorządowa, podyplomowe, zaoczne wos, podyplomowe, zaoczne dyplomacja publiczna, podyplomowe, zaoczne edukacja prawna i obywatelska, podyplomowe, zaoczne edukacja prawna i obywatelska, podyplomowe, zaoczne

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE I STOPNIA:

 • z "nową maturą"
  wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego
  oraz języka obcego nowożytnego lub z historii (tylko w przypadku Politologii)
  (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna)
  (wynik z poziomu rozszerzonego mnożymy x 1,5)
 • ze "starą maturą"
  - konkurs świadectw:
     średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego,

  -ewentualnie z przedmiotu (w kolejności):
    geografii, historii lub innego objętego egzaminem


KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE II STOPNIA:

 • średnia ocen studiów pierwszego stopnia
 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)