Czyżyńska Akademia Samorządności 2013 (II edycja)

Czyżyńska Akademia Samorządności - Finał II Edycji 2013 r.

29 listopada 2013 roku zakończyła się II edycja „Czyżyńskiej Akademii Samorządności”, której słuchaczami byli uczniowie nowohuckich szkół. Oprócz tegorocznych absolwentów „CzAS”, w uroczystości wręczenia dyplomów uczestniczyli ich opiekunowie, czyli  licznie reprezentowani nauczyciele nowohuckich szkół z Dyrektor ZSO nr 14 z Panią Ewą Dziekan na czele. W imieniu organizatorów dyplomy wręczali: Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider i Edward Kasztelaniec oraz profosowie Andrzej K. Piasecki i Andrzej Jaeschke. Dyrekcję Instytutu Politologii reprezentowali  Dr Magdalena Mikołajczyk i dr Ryszard Kozioł. Na uroczystości, z przyczyn losowych, zabrakło głównego inicjatora „CzAS”, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Wojciecha Krzysztonka.

W tegorocznej edycji Czyżyńskiej Akademii Samorządności ponad osiemdziesięciu gimnazjalistów i licealistów uczestniczyło w zajęciach poświęconych tradycjom polskiej samorządności, kompetencjom i zadaniom samorządu terytorialnego, ustrojowi samorządu Miasta Krakowa oraz roli dzielnic w samorządowej strukturze miejskiej. Wykładom prowadzonym przez pracowników i doktorantów Instytutu Politologii towarzyszyły spotkania z praktykami samorządności: Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem; Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierzem Barczykiem; byłym radnym Miasta Krakowa, a obecnie posłem na sejm RP Ireneuszem Rasiem. Uczniowie uczestniczyli również w obradach organów samorządowych. Tak, jak w roku ubiegłym, zajęcia odbywały się w gościnnych progach naszej uczelni, w Sali Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego, Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz w siedzibie Rady Dzielnicy XIV.  Na tegorocznych  absolwentów czeka jeszcze wyjazd do Warszawy i m.in. wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzystając z okazji, Instytut Politologii dziękuję wszystkim, którzy społecznie i honorowo zaangażowali się w organizację tego projektu. Mamy nadzieję, że do kolejnej edycji  uda nam się włączyć jeszcze więcej osób, uatrakcyjniając ofertę edukacyjną naszego Instytutu.

GALERIA   (fot. B. Krupa)

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)