Dla Kandydata

Rekrutacja 2014/2015

INFORMATOR dla kandydata dostępny TUTAJ

Dlaczego warto u nas studiować?...

Jeśli chcesz być aktywnym obywatelem, skutecznym politykiem, cenionym analitykiem, profesjonalnym doradcą politycznym, rzetelnym dziennikarzem politycznym - podejmij studia na kierunku POLITOLOGIA. Zdobędziesz wiedzę o mechanizmach życia publicznego, umiejętność wyszukiwania, selekcji i analizy materiałów źródłowych, negocjowania czy przekonywania. Poznasz specjalistyczny język obcy i przydatne technologie informacyjne. Przygotujesz się do pracy w organach partii politycznych, instytucjach samorządowych i pozarządowych, a także organizacjach międzynarodowych i sektorze prywatnym.

Wybierając studia w zakresie BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO można zyskać umiejętności skutecznego postępowania w warunkach rzeczywistych zagrożeń. Właściwa ocena ryzyka tak na poziomie globalnym, jak i regionalnym, narodowym czy lokalnym staje się kluczową kompetencją poszukiwaną we współczesnym świecie. Uzyskany dyplom pozwoli ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne: komórkach zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych, siłach zbrojnych czy podmiotach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Wybierając STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, zdobędziesz wiedzę o mechanizmach funkcjonowania państw w globalizującym się świecie, ich warunkach ekonomicznych i specyfice kulturowej oraz o procesach integracji, w tym europejskiej. Poznasz również specjalistyczny język obcy. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci pracować w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, krajowych i zagranicznych agendach Unii Europejskiej, w placówkach dyplomatycznych i organizacjach społecznych, w administracji samorządowej i firmach.

Wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie administracji na wielu szczeblach są bardzo pożądani. Jeśli wybierzesz ADMINISTRACJA jako swój kierunek, zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie, administracji i ekonomii. W stopniu zaawansowanym poznasz język obcy - również specjalistyczny. Uzyskasz kwalifikacje do pracy w: urzędach państwowych, organach samorządowych, instytucjach i organizacjach pozarządowych i jednostkach gospodarczych. 

 

 

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)