Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!


 
Uwaga!
Wykaz kursów FAKULTATYWNYCH dla studentów studiów
stacjonarnych
do wyboru w sem. LETNIM w r. ak. 2014/2015
znajduje się TUTAJ
Instytut Politologii jest organizatorem Sympozjum Naukowego
nt. "POLSKA - EUROPA ŚRODKOWA - EUROPA ZJEDNOCZONA"
z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Łaptosa

Sympozjum rozpocznie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 11.00
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN przy ul. Podchorążych 2, sala 337Uwaga!
Rozpoczyna się rekrutacja na studia w ramach programu
Erasmus Plus
w roku akademickim 2015/2016.
Więcej informacji dostępnych
pod adresem: http://erasmus.up.krakow.pl/aktualnosciSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:
https://www.youtube.com/user/UPwKrakowie


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

EKONOMIA UMIARU - realna perspektywa?
ECONOMICS of MODERATION - a realistic prospect?

Kraków, 9 czerwca 2015 r
.


Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedra Polityki Publicznej Instytutu Politologii UP
Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
 • Jaką rolę powinny pełnić wartości w aktualnych i przyszłych procesach gospodarowania?
 • Jakie aspekty powinny być kluczowe dla kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jaką rolę powinien odgrywać rynek, państwo i społeczeństwo w realizacji rozwoju społeczno­gospodarczego?
 • Jakie są dziś i jakie mogą być w przyszłości najważniejsze bariery rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jakie mechanizmy zapewnią równoważnie strumieni i zasobów gospodarczych?
 • Jakie są prognozy dla rozwoju nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Jaka jest relacja miedzy wymiarem teoretycznym a praktycznym nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Na jakie problemy napotyka dziś edukacja zorientowana na nowy paradygmat w ekonomii?
 • Jakie efekty może przynieść realizacja paradygmatu ekonomii umiaru w wymiarze ekonomiczno­społecznym i politycznym?

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie
Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracowiensis. Studia Politologica.
Czasopismo posiada 5 punktową ocenę.

 


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

AKTUALNE PROCESY MODERNIZACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - doświadczenia polskie i europejskie
Kraków, 22 - 23 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2

Ogólna problematyka konferencji - problemy badawcze:
 • Otwartość administracji public
 • Modernizacja administracji publicznej a zjawiska jej europeizacji i globalizacji
 • znej: przejrzystość, uczestnic
 • Efektywność  ekonomiczna  w sektorze publicznym
 • two w działaniach publicznych, dialog społeczny i e-administracja

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

 


Stanowisko
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 23 czerwca 2014 r.

 

w sprawie: rezygnacji z pobierania opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r. podjął decyzję o niepobieraniu opłat od studentów studiujących na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz od osób, które rozpoczną studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku od roku akademickiego 2014/2015. 

Ofera nie tylko dla radnych!

 Rozpoczęła się szeroka akcja informacyjna na temat studiów dostępnych w naszym Instytucie. W jej ramach około pięciu tysięcy radnych z województwa małopolskiego i regionów sąsiednich otrzyma list w sprawie studiów podyplomowych AKADEMIA  LIDERA ( www.liderspoleczy.pl ) a także ulotkę prezentującą studia I,II i III stopnia oraz inne studia podyplomowe oferowane przez Instytut Politologii UP. Akcją kieruje prof. Andrzej Piasecki, któremu pomagają dr Małgorzata Kmak i dr Sabina Sanetra-Półgrabi oraz studentki I roku administracji: Karolina Szymańska, Natalia Depta,Ewelina Krajnik i III roku politologii Natalia Łakomy, Karolina Klek,Justyna Irzyk.

 Adresatami tej oferty są nie tylko radni, ale również inne osoby zainteresowane kształceniem i doskonaleniem zawodowym, zwłaszcza w sferze służb publicznych. Na przykład pracownicy biur poselskich i senatorskich, członkowie Lokalnych Grup Działania. Listy informacyjne oraz ulotki w swoich środowiskach rozdają także studenci ze wszystkich kierunków studiów.

 Prof. Piasecki (kierownik studiów) apeluje: -Najlepszą promocję mogą zrobić studenci i pracownicy Instytutu Politologii. Oprócz wysyłki pocztowej, proszę każdego o wydrukowanie tego listu i ulotki oraz przekazanie go przynajmniej jednej osobie zainteresowanej podwyższeniem swoich kwalifikacji. Taki łańcuszek zaangażowanych osób będzie skutecznym przykładem bezpośredniej i ukierunkowanej promocji.

 • List promocyjny       
 • Ulotka informacyjna  

 Uniwersytet Pedagogiczny wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców


W rankingu

tygodnika „Wprost" Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Ranking powstał w oparciu o badanie przeprowadzone w marcu 2014 r. w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach. Przedsiębiorcy wskazywali pięć kierunków studiów oraz pięć uczelni, których absolwentów najczęściej przyjmują do pracy. Więcej


Studenci studiów NIEstacjonarnych!

Informacje dotyczące zasad wystawiania przez UP faktur za usługi edukacyjne
znajdują się w "Tablicy Ogłoszeń"


Czyżyńskia Akademia Samorządności - Finał II Edycji 2013 r.

29 listopada 2013 roku zakończyła się II edycja „Czyżyńskiej Akademii Samorządności”, której słuchaczami byli uczniowie nowohuckich szkół. Oprócz tegorocznych absolwentów „CzAS”, w uroczystości wręczenia dyplomów uczestniczyli ich opiekunowie, czyli  licznie reprezentowani nauczyciele nowohuckich szkół z Dyrektor ZSO nr 14 z Panią Ewą Dziekan na czele. Więcej...


Szanowni Państwo,

z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż z dniem 30 września 2013 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  zostały nadane Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie "nauki o polityce".


 

Ranking Szkół Wyższych 2013

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, Uniwersytet Pedagogiczny po raz kolejny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych w Polsce! O Rankingu...

Uniwersytet Pedagogiczny zajął również czołowe miejsca w rankingach kierunków studiów prowadzonych przez naszy Instytut:

Z metodologią Rankingu Kierunków Studiów można zapoznać się TUTAJ


Szanowni Państwo!

Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego UP w gronie zwycięzców konkursu
na najnowocześniejszy program studiów!

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy studiów nagrodzony został jeden z naszych programów studiów pierwszego stopnia realizowany od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku POLITOLOGIA (szczegóły na stronie MNiSW).

W konkursie nagrodzono łącznie 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Lista nagrodzonych Uczelni i kierunków studiów.


 

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO „MEDITERRANEUM” – KONFERENCJA POŚWIĘCONA WŁOSKIEMU RISORGIMENTO

W dniu 2 czerwca br. zainaugurowana została aktywność naukowa Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum”, działającego w Instytucie Politologii UP, powołanego w oparciu o uchwałę Senatu Uczelni i na podstawie Zarządzenia (z dnia 1 kwietnia 2011) Jego Magnificencji Rektora UP, Prof. dr hab. Michała Śliwy.

Działaniem inicjującym było zorganizowanie - w dzień święta narodowego Republiki Włoskiej i wspólnie z Instytutem Neofilologii UP, Kołem Naukowym Studentów Instytutu Politologii oraz Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie – konferencji zatytułowanej: „Włoskie Risorgimento: historia, literatura, film”. Więcej...


W dniach 24-25 maja 2011 r. Instytut nasz był organizatorem Konferencji Naukowej nt. "Protagoniści, akolici, dysydenci. Wokół biografii i startegii politycznych okresu Polski Ludowej". Więcej...


Uwaga! Studium Kształcenia Nauczycieli UP rozpoczyna rekrutację studentów na KURS PEDAGOGICZNY przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (specjalności nienauczycielskie), chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczegóły w "Tablicy ogłoszeniowej".

   

Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)