Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!Zakwaterowania w domach studenckich na rok akadem. 2015/2016:

(wyłącznie studenci stacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Zasady przydzielania miejsc TUTAJ
 • Skala punktowa do rozdziału miejsc TUTAJ
 • Podanie /druk/ TUTAJ

Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw StudenckichPrzyjmowanie wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE
na rok akadem. 2015/2016:

(studenci stacjonarni i niestacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Harmonogram - terminy przyjmowania wniosków TUTAJ
 • Wykaz dokumentów - załączniki do wniosku TUTAJ


Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

EKONOMIA UMIARU - realna perspektywa?
ECONOMICS of MODERATION - a realistic prospect?

Kraków, 9 czerwca 2015 r
.


Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedra Polityki Publicznej Instytutu Politologii UP
Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
 • Jaką rolę powinny pełnić wartości w aktualnych i przyszłych procesach gospodarowania?
 • Jakie aspekty powinny być kluczowe dla kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jaką rolę powinien odgrywać rynek, państwo i społeczeństwo w realizacji rozwoju społeczno­gospodarczego?
 • Jakie są dziś i jakie mogą być w przyszłości najważniejsze bariery rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jakie mechanizmy zapewnią równoważnie strumieni i zasobów gospodarczych?
 • Jakie są prognozy dla rozwoju nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Jaka jest relacja miedzy wymiarem teoretycznym a praktycznym nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Na jakie problemy napotyka dziś edukacja zorientowana na nowy paradygmat w ekonomii?
 • Jakie efekty może przynieść realizacja paradygmatu ekonomii umiaru w wymiarze ekonomiczno­społecznym i politycznym?

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Program 
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie
Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracowiensis. Studia Politologica.
Czasopismo posiada 5 punktową ocenę.W latach 2012-2015 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego realizowany jest projekt pt.: „Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges ("Implementacja unijnej polityki regionalnej w Europie Środkowej i Wschodniej - ciężar historii i wyzwania ekonomiczne").

- kierownikiem projektu jest prof. zw. dr hab. Józef Łaptos

- kontakt: dr Dorota Murzyn, mdorota@up.krakow.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LLP - Jean Monnet.

 


http://politologia.up.krakow.pl/jeanmonnet/

 


Uwaga!

dotyczy: studiów STACJONARNYCH

Dzień 5 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 


 

Konferencja Naukowa "POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ UNII EUROPEJSKIEJ. NA  65-LECIE DEKLARACJI SCHUMANA”

Termin: Kraków, 11/05/2015

Miejsce obrad: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), ul. Rakowicka 27, sala G13

Organizatorzy: Włoski Instytut Kultury w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  (Katedra Studiów Europejskich); Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” przy Instytucie Politologii)

Godz. 11-13:

 • prof. Ariane Landuyt: EUROPA – NIE TYLKO RYNEK.  KLUCZOWE ASPEKTY PROCESU KONSTRUKCJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Francesco Sidoti: CO OZNACZA BYĆ EUROPEJCZYKIEM ? ASPEKTY SOCJOLOGICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Aleksander Surdej: ASPEKTY EKONOMICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PO POSZERZENIU UE W ROKU 2004
 • prof. Stefan Bielański WYZWANIA GEOPOLITYCZNE EUROPY W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW KOORDYNACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

 Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską

obronioną w Instytucie Politologii UP w roku akadem. 2013/2014


Korzystając ze swych regulaminowych uprawnień komisja konkursowa w składzie -
dr hab. M. Mikołajczyk, prof UP; dr hab. Ł. Zweiffel, prof. UP; dr M. Kmak - postanowiła uhonorować następujące prace:

I miejsce

 • mgr Mateusz Jamro, Tendencje autorytarne w przywództwie polskich partii politycznych na przykładzie PO i PiS, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź),

II miejsce

 • mgr Magdalena Kisielińska, Internet jako narzędzie komunikacji posłów na Sejm VII kadencji z wyborcami, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź)

III miejsce (ex aequo)

 • mgr Adrian Koładka, Skuteczność organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji,
  (promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej K. Piasecki)
 • mgr Kamil Stolarek , III Republika Grecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej, (promotor: prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska - Myślik)

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Studenci studiów stacjonarnych
Wyniki wyborów kursów fakultatywnych w sem. LETNIM w roku ak. 2014/2015

Kursy URUCHOMIONE

 • kursy w języku polskim /zajęcia odbywają się co tydzień/:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Mass media wobec 
 współczesnych konfliktów
 zbrojnych.
dr hab. Stefan Bielański, prof. UP 30 2 środy, s. 239
14.00 - 15.30
od 11 marca
 PRL i post-PRL. Państwo i
 społeczeństwo
.
 prof. dr hab.
Jacek Chrobaczyński

30 2  środy, s. 239
15.30 - 17.00
od 11 marca
 Dyplomacja polska w XX w.
  prof. dr hab.
Mariusz Wołos
30 2  czwartki, s. 24
8.00 - 9.30
od 19 marca
 Współczesna Ukraina -
 polityka, społeczeństwo,
 ekonomia.

 mgr Mateusz Kamionka
  30  2  wtorki, s. 448
17.00 - 18.30
od 10 marca
 Rola mitów i teorii spiskowych
 w  polityce.

 mgr Bernard Szatkowski
  30  2  poniedziałki, s. 244
15.30 - 17.00
od 9  marca

 

 • kursy w językach obcych   /zajęcia odbywają się co 2 tygodnie/:

 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Changes of the Contemporary
 Civilizations.
dr hab. Joanna Bar,
prof. UP
15 2 czwartki, s. 448
12.30 - 14.00
od 12 marca
 Populism - between Ideology
 and Strategy
.
 dr Dominika Kasprowicz
15 2  wtorki, s. 448
12.30 - 14.00
od 10 marca
 Contemporary Problems of 
 Intellectual Property Law
.
  dr Maria Rożnowska 15 2  czwartki, s. 237
11.00 - 12.30
od 12 marca
 Military Aircrafts - past, 
 present, future.

 dr Łukasz Stach
  15  2  wtorki, s. 239
15.30 - 17.00
od 10 marca
 Geschichte der deutschen und
 österreichischen politischen
 Ideen des XIX und XX Jh.
 dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
  15  2  czwartki, s. 202
12.30 - 14.00
od 12 marca


Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności, a także kursów z oferty ogólnouczelnianej.

 


Uwaga!
Wykaz kursów FAKULTATYWNYCH dla studentów studiów
stacjonarnych
do wyboru w sem. LETNIM w r. ak. 2014/2015
znajduje się TUTAJ
Instytut Politologii jest organizatorem Sympozjum Naukowego
nt. "POLSKA - EUROPA ŚRODKOWA - EUROPA ZJEDNOCZONA"
z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Łaptosa

Sympozjum rozpocznie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 11.00
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN przy ul. Podchorążych 2, sala 337

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

AKTUALNE PROCESY MODERNIZACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - doświadczenia polskie i europejskie
Kraków, 22 - 23 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2

Ogólna problematyka konferencji - problemy badawcze:
 • Otwartość administracji public
 • Modernizacja administracji publicznej a zjawiska jej europeizacji i globalizacji
 • znej: przejrzystość, uczestnic
 • Efektywność  ekonomiczna  w sektorze publicznym
 • two w działaniach publicznych, dialog społeczny i e-administracja

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

 


Przejdź do starszych aktualności -> 

 


Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)