Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!


 

Uwaga!
Rozpoczyna się rekrutacja na studia w ramach programu
Erasmus Plus
w roku akademickim 2015/2016.
Więcej informacji dostępnych
pod adresem: http://erasmus.up.krakow.pl/aktualnosciSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:
https://www.youtube.com/user/UPwKrakowie


Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zapraszam do zapoznania się w wynikami pilotażowego projektu "Barometr Wyborczy. Wybory Samorządowe 2014 w Małopolsce" koordynowanego w naszym Instytucie.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego w maju 2014 r. (www.euvox.eu/pl).

 Tym razem, dzięki wsparciu finansowemu Instytutu, Dziekana Wydziału i współpracy pracowników i doktorantów naszego Instytutu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskich organizacji pozarządowych, zbudowana została aplikacja internetowa służąca informacją wyborcom głosującym w wyborach prezedenta miasta Krakowa oraz w wyborach do Sejmiku województwa.

 Aplikacja pełni funkcję infromacyjną - umożliwia porównanie w politycznej przestrzeni stanowiska użytkownika i poszczególnych komitetów wyborczych oraz dokonanie zaawansowanej analizy programów wyborczych.

 

Będziemy zobowiązani za pomoc w promocji aplikacji wszystkim zainteresowanym!

www.barometrwyborczy.pl

 

Dominika Kasprowicz

Kierowniczka projektu Barometr Wyborczy


 

Kursy fakultatywne uruchomione dla studiów stacjonarnych
w sem. ZIMOWYM w roku akadem. 2014/2015

        Kursy fakultatywne nowo uruchomione (zajęcia rozpoczynają się od listopada br.)

w języku POLSKIM:

 • Czwarta władza (dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP); środy 12.30 - 14.00 w s. 448 (od 5 XI br.)
 • Filozoficzna i socjologiczna analiza wybranych problemów współczesności (prof. dr hab. Tadeusz Gadacz); środy w godz. 17.00 - 18.30 w s. 448 (od 5 XI br.)
 • Polityka historyczna Niemiec (prof. dr hab. Jan Rydel); 

 

w języku OBCYM:

 • North America in the XXI Century (dr Grzegorz Nycz); środy 18.30 - 20.00 w s. 237
  - zajęcia co 2 tygodnie od 5 XI br.
 • Turkey and the EC/EU (dr Karol Bieniek); wtorki 18.30 - 20.00 w s. 237 -
  - zajęcia co 2 tygodnie od 18 XI br.
 • Contemporary Military Conflicts (dr Łukasz Stach); wtorki 17.00 - 18.30 w s. 448 -
  - zajęcia co 2 tygodnie od 4 XI br.
 • The Right to Freedom of Speech and Expression (dr Maria Rożnowska); czwartki 12.30 - 14.00 w s. 317 - zajęcia co 2 tygodnie od 13 XI br.
 • Moralne problemy społeczeństw postindustrialnych (dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, prof. UP); poniedziałki  17.00 - 18.30 w s. 265 - zajęcia co 2 tygodnie od 3 XI br.
 • Introduction to Gender Studies (dr hab. Marzanna Jakubczak, prof. UP); czwartki 15.30 - 17.00 w s. H (V piętro) - zajęcia co 2 tygodnie od 6 XI br.
 • Indian Civilization (dr hab. Marzanna Jakubczak, prof. UP); czwartki 15.30 - 17.00 w s. H (V piętro) - zajęcia co 2 tygodnie od 13 XI br.
 • Język włoski - kontynuacja z II roku (I stopień)
 • Język rosyjski - kontynuacja z II roku (I stopień)

Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności, a także kursy z oferty ogólnouczelnianej.


Propozycja KURSÓW FAKULTATYWNYCH

dla studentów I i II stopnia studiów STACJONARNYCH

w semestrze ZIMOWYM w roku ak. 2014/2015 - TUTAJ

(uwaga: dodano 1 kurs w języku niemieckim do kursów INSTYTUTOWYCH)


 

Cykl 10 seminariów naukowych na 10-lecie członkostwa Polski w UE
www.10seminariow-ie.uw.edu.pl

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W WARUNKACH CZŁONKOSTWA W UE
Kraków, 20 listopada 2014 r.

Miejsce: Instytut Politologii UP, ul. Podchorążych 2
Ogólna problematyka konferencji:
       1 maja 2014 r. minie dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dekada członkostwa w tym ugrupowaniu integracyjnym przyspieszyła zmiany cywilizacyjne zapoczątkowane procesem transformacji systemowej w latach 90-tych ubiegłego wieku. Z ogólnego bilansu wynika, że członkostwo w UE przyniosło korzyści polskiemu społeczeństwu i gospodarce. Jednocześnie stworzyło ono wyzwania w kontekście miejsca i roli, jaką Polska odgrywa lub powinna odgrywać w Unii Europejskiej, złożonej z 28 krajów i - mimo kryzysu ekonomicznego, zwłaszcza w strefie euro – wciąż atrakcyjnej dla kandydujących państw europejskich.
     Mamy w związku z tym przyjemność poinformować Państwa o rocznym projekcie zainicjowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) i innymi uczelniami z kraju. Honorowego patronatu temu przedsięwzięciu udzielili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy uczelni będących organizatorami seminariów oraz PKE. Projekt obejmuje cykl dziesięciu seminariów w ośmiu miastach organizowanych przez ośrodki akademickie, które mają znaczące osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską.

Instytut Politologii UP, przy współudziale Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP, organizuje 9-te seminarium pt. "Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w UE" i poponuje następujące panele tematyczne:
 • Bezpieczeństwo energetyczne w UE
 • Bezpieczeństwo polityczne w UE
 • Bezpieczeństwo militarne UE
 Cykl 10 seminariów - wykaz instytucji:
 Program konferencji:                                                                        

 


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

AKTUALNE PROCESY MODERNIZACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - doświadczenia polskie i europejskie
Kraków, 22 - 23 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2

Ogólna problematyka konferencji:
 • Modernizacja administracji publicznej a zjawiska jej europeizacji i globalizacji
 • Efektywność  ekonomiczna  w sektorze publicznym
 • Otwartość administracji publicznej: przejrzystość, uczestnictwo w działaniach publicznych, dialog społeczny i e-administracja

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 W języku angielskim:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

 


Stanowisko
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 23 czerwca 2014 r.

 

w sprawie: rezygnacji z pobierania opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r. podjął decyzję o niepobieraniu opłat od studentów studiujących na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz od osób, które rozpoczną studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku od roku akademickiego 2014/2015. 

Polecamy, w ramach cyklu "Lekcje historii", serię wykładów proponowanych przez Istituto Italiano di Cultura di Cracovia (Włoski Instytut Kultury w Krakowie).

 

Problematykę "Ruchów narodowowyzwoleńczych w XIX wieku we Włoszech i w Polsce" (I movimenti risorgimentali in Italia e in Polonia: due storie a confronto") przedstawią: prof. Francesco Leoncini oraz prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz (Instytut Historii UJ) i dr hab. prof. UP, Stefan Bielański (Instytut Politologii UP).

Organizator: Włoski Instytut Kultury, ul. Grodzka 49, zaprasza w dniu 17 czerwca o godz. 19.00  (http://www.iicracovia.esteri.it)W dniach 5-6 czerwca 2014 r. w Instytucie Politologii odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Turcja i Unia Europejska w XX i XXI wieku. Konferencja została objęta programem Polskiej Akademii Umiejętności i Urzędu Miasta Krakowa „Krakowskie Konferencje Naukowe 2014”.

 Serdecznie zapraszamy!

 • PLAKAT informacyjny 
 • Program konferencji     Instytut Politologii organizuje w dniach 29 - 30 maja 2014 r. wyjazdową konferencję nt. "Wobec siebie. Polityczne koncepcje relacji wzajemnych, rywalizacja, koegzystencja oraz idee wspólnoty w 25-leciu III RP".

Przedsięwzięciu patronują PTNP, Centrum im. Bronisława Geremka oraz Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia.

Program konferencji:  

 


Dyrekcja Instytutu Politologii zaprasza na wykład Pana Prezydenta miasta Krakowa
prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego
SAMORZĄDNOŚĆ w KRAKOWIE - między pomnikami historii a wyzwaniami współczesności
 23 maja (piątek) 2014 r. godz. 12.30 w sali 448


Oferta nie tylko dla radnych!

 Rozpoczęła się szeroka akcja informacyjna na temat studiów dostępnych w naszym Instytucie. W jej ramach około pięciu tysięcy radnych z województwa małopolskiego i regionów sąsiednich otrzyma list w sprawie studiów podyplomowych AKADEMIA  LIDERA ( www.liderspoleczy.pl ) a także ulotkę prezentującą studia I,II i III stopnia oraz inne studia podyplomowe oferowane przez Instytut Politologii UP. Akcją kieruje prof. Andrzej Piasecki, któremu pomagają dr Małgorzata Kmak i dr Sabina Sanetra-Półgrabi oraz studentki I roku administracji: Karolina Szymańska, Natalia Depta,Ewelina Krajnik i III roku politologii Natalia Łakomy, Karolina Klek,Justyna Irzyk.

 Adresatami tej oferty są nie tylko radni, ale również inne osoby zainteresowane kształceniem i doskonaleniem zawodowym, zwłaszcza w sferze służb publicznych. Na przykład pracownicy biur poselskich i senatorskich, członkowie Lokalnych Grup Działania. Listy informacyjne oraz ulotki w swoich środowiskach rozdają także studenci ze wszystkich kierunków studiów.

 Prof. Piasecki (kierownik studiów) apeluje: -Najlepszą promocję mogą zrobić studenci i pracownicy Instytutu Politologii. Oprócz wysyłki pocztowej, proszę każdego o wydrukowanie tego listu i ulotki oraz przekazanie go przynajmniej jednej osobie zainteresowanej podwyższeniem swoich kwalifikacji. Taki łańcuszek zaangażowanych osób będzie skutecznym przykładem bezpośredniej i ukierunkowanej promocji.

 • List promocyjny       
 • Ulotka informacyjna  

 


Miło nam poinformować, iż książka Pani dr Magdaleny Mikołajczyk pt. „Rewizjoniści. Obecność w dyskursach okresu PRL (Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013) uzyskała nominację do kolejnej edycji „Nagród Historycznych” POLITYKI za książki wydane w 2013 roku (w dziale prac naukowych i popularnonaukowych).

 

Wyłonienie laureatów i uroczyste rozdanie Nagród nastąpi 13 maja br., o godz. 16.00,    w redakcji tygodnika w Warszawie, przy ul. Słupeckiej 6.

Fragment recenzji prof. Wiesława Władyki na temat książki dr M. MIkołajczyk:

Opowieść o narodzinach polskiego rewizjonizmu, potem o jego rozwoju wewnątrz systemu               i w ramach doktryny rządzącej, a wreszcie o przekształceniu się w opozycję kontrsystemową, jest jedną z najważniejszych opowieści o PRL. Występuje w kilku zresztą postaciach i wcieleniach, także jak najbardziej politycznej współcześnie, gdy próbuje się zdyskredytować wielu wybitnych intelektualistów oraz działaczy opozycji demokratycznej, a potem ważnych polityków III RP. Choćby Jacka Kuronia, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, ponoć na zawsze zarażonych stalinowską lewicowością. Magdalena Mikołajczyk podjęła udaną próbę odtworzenia doświadczenia rewizjonistycznego w Polsce lat 50. (po Październiku ’56 przede wszystkim) i 60. Nie tylko pokazała jego historię fabularną, z dramatycznymi i spektakularnymi wydarzeniami, przedstawiła głównych bohaterów dramatu, ale też – co może najważniejsze – treści i myśli rewizjonistów. A one prowadziły ich od walki wewnątrz systemu do walki z systemem.”

Więcej o kolejnej edycji "Nagród Historycznych" na portalu Polityka.plDyrekcja Instytutu Politologii zaprasza na wykład Pana prof. dr hab. nauk prawnych Mykhailo Kostytskyi'ego (sędziego Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy)
pt. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA UKRAINY
 13 maja (wtorek) 2014 r. godz. 12.30 w sali 448Dyrekcja Instytutu Politologii zaprasza na wykład Pana prof. dr hab. Jerzego Jaskierni  (dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji UJK w Kielcach)
ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGI W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNUM UE
 6 maja (wtorek) 2014 r. godz. 9.30 w sali 23924 kwietnia rusza Projekt EUVOX 2014 - Twój kompas wyborczy

    EUVOX 2014 to aplikacja internetowa umożliwiająca wyborcom określenie preferencji politycznych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, której polską część stworzono naszym Instytucie.

      Zestaw 30 pytań został opracowany przez zespół ekspertów akademickich z Polski i zagranicy, między innymi wykładowców Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W skład zespołu wchodzą także nasi doktoranci i studenci!

 24 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe inaugurujące projekt     EUVOX 2014.

 

Zapraszam do skorzystania z aplikacji www.euvox.eu/pl

dr Dominika Kasprowicz

Kierowniczka projektu EuroVox2014 Polska
Uniwersytet Pedagogiczny wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców


W rankingu

tygodnika „Wprost" Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Ranking powstał w oparciu o badanie przeprowadzone w marcu 2014 r. w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach. Przedsiębiorcy wskazywali pięć kierunków studiów oraz pięć uczelni, których absolwentów najczęściej przyjmują do pracy. Więcej


Dyrekcja Instytutu Politologii zaprasza na wykład Pani dr Sigal ben Rafael Galanti
z Beit Berl College (Izrael)
THE ESSENCE OF THE ISRAELI DEMOCRACY
 10 kwietnia (czwartek) 2014 r. godz. 14.00 w sali 239


Instytut Politologii organizuje w roku 2014 następujące konferencje naukowe:

 • WOBEC SIEBIE. Polityczne koncepcje relacji wzajemnych, rywalizacja, koegzystencja oraz idee wspólnoty w 25-leciu III RP, 29 - 30 maja 2014, Kraków/Mszana Dolna.  Więcej...

 • Turcja i Unia Europejska w XX i XXI wieku, 5 - 6 czerwca 2014, Kraków. Więcej...
 • Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w UE, 20 listopada 2014, Kraków (w ramach cyklu 10 seminariów naukowych na 10-lecie członkostwa Polski w UE).  Więcej...Ogromnie miło nam poinformować, iż praca magisterska pt. "Proces marginalizacji społecznej
w Gminie Wieliczka" obroniona w naszym Instytucie we wrześniu 2013 r. przez absolwentkę kierunku politologia Panią Agnieszkę Woźniak, otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę o Wieliczce (LINK).

Promotorem pracy jest dr hab. Halina Sekuła-Kwaśniewicz, prof. UP

Laureatce serdecznie gratulujemy!


Referendum lokalne: czy już nadszedł czas na reformę?

Pracownik naszego Instytutu Pan prof. dr hab. Andrzej Piasecki uczestniczył w debacie ekspertów na temat nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Inicjatorem spotkania była redakcja dziennika ,,Rzeczpospolita''. Referendum lokalne jest jednym z ważniejszych gwarantów udziału obywateli w zarządzaniu państwem.


Instytut Politologii UP objął Honorowym Patronatem cykl konferencji i warsztatów poświęconych promocji nauki  nieformalnej i dialogu strukturalnego pod wspólną nazwą Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez naukę nieformalną odbywających się od 8 lutego do 22 sierpnia 2014 r.

"Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez naukę nieformalną” – to projekt dialogu strukturalnego mający na celu zwiększenie politycznej i społecznej rozpoznawalności edukacji nieformalnej oraz stworzenie pomostu porozumienia pomiędzy młodzieżą, a interesariuszami odpowiedzialnymi za ich edukację i zatrudnienie.

Głównym organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Europe4Youth z siedzibą w Krakowie (http://www.europe4youth.eu/ ).


Studenci studiów NIEstacjonarnych!

Informacje dotyczące zasad wystawiania przez UP faktur za usługi edukacyjne
znajdują się w "Tablicy Ogłoszeń"


W dniu 8 stycznia 2014 r. gościliśmy w Instytucie Profesora Gerarda Bossuata z Universite Cergy-Pontoise, który wygłosił wykład w języku angielskim pt. "Pojednanie francusko-niemieckie jako paradygmat integracji europejskiej"


Szanowni Państwo!
Informacje o możliwości pozyskania grantów przez studentów i doktorantów zamieszczone zostały w "Tablicy Ogłoszeń".


Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną
w roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Politologii

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące prace:

I miejsce:
mgr Kinga Ogorzałek, Strategie marketingowe Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, (promotor: prof. UP, dr hab. Krzysztof Łabędź),

II miejsce:
mgr Magdalena Pawlak, Wpływ operacji wywiadowczych na kształtowanie relacji między Wschodem i Zachodem w dobie zimnej wojny, (promotor: prof. UP, dr hab. Stanisław Kilian).

III miejsce (ex aequo):
mgr Sebastian Malczyk, Wpływ nowych mediów na kształt kampanii wyborczych, (promotor: prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki),
mgr Paweł Ostachowski, Instrumenty zarządzania długiem publicznym na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2007-2011, (promotor: prof. UP, dr hab. Janina Pach)

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu.


Forum Debaty Publicznej "Samorząd terytorialny dla Polski"

W dniu 25 listopada 2013 r. pracownicy Instytutu Politologii prof. dr hab. Andrzej Piasecki oraz dr Barbara Węglarz uczestniczyli w charakterze ekspertów w Forum Debaty Publicznej organizowanym cyklicznie przez Kancelarię Prezydenta RP.

Tym razem tematem obrad były doświadczenia szwajcarskie w przeprowadzaniu referendów i inicjatyw obywatelskich. Prelegentem był w-ce dyrektor szwajcarskiego „Centrum Badań nad Demokracją Bezpośrednią” prof. Uwe Serdült, który w tym semestrze jest profesorem wizytującym w naszym Instytucie. W trakcie seminarium wygłosił referat pt. „Mechanizmy funkcjonowania demokracji bezpośredniej - doświadczenia Szwajcarii”.

Planowane jest kolejne spotkanie, w którym wezmą udział Studenci Instytutu Politologii.

Więcej informacji tutaj...Czyżyńskia Akademia Samorządności - Finał II Edycji 2013 r.

29 listopada 2013 roku zakończyła się II edycja „Czyżyńskiej Akademii Samorządności”, której słuchaczami byli uczniowie nowohuckich szkół. Oprócz tegorocznych absolwentów „CzAS”, w uroczystości wręczenia dyplomów uczestniczyli ich opiekunowie, czyli  licznie reprezentowani nauczyciele nowohuckich szkół z Dyrektor ZSO nr 14 z Panią Ewą Dziekan na czele. Więcej...


 

    Katedra Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych IP UP    
    serdecznie zaprasza do udziału
w Międzynarodowym Seminarium Naukowym SPACE (Socio-Political Alternatives in Central and Eastern Europe), które odbędzie się dnia 11 grudnia br. w sali 337.

                W programie seminarium przewidziane są  wystąpienia prelegentów polskich i zagranicznych oraz dyskusja. Naszymi gośćmi będą m.in.:

 • prof. Andrea Petó - Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU), Budapeszt
 • prof. Oľga Gyárfášová – Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
 • dr Pétr Csigó – Centrum Badawcze nad Mediami i Edukacją, Uniwersytet Ekonomiczny wBudapeszcie
 • dr Mario Rodríguez Polo - Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
 • Wojciech Przybylski – Redaktor Naczelny ResPublica Nowa i Visegrad Insight


Seminarium rozpoczyna się o godz. 10.00, obrady będą się toczyć w języku angielskim.
Więcej informacji na stronie www.projektspace.up.krakow.pl


Projekt realizowany przy wsparciu
Funduszu Wyszehradzkiego i Instytutu Politologii UP w Krakowie.


W ostatnich tygodniach gościliśmy uczniowiów szkół  średnich, zainteresowanych w przyszłości podjęciem studiów na kierunkach prowadzonych w naszym Instytucie:

 • w dniu 27 listopada 2013 r. uczestniczyli w wybranych zajęciach dydaktycznych uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Krakowie (szkoła ćwiczeń UP);
 • w dniu 4 grudnia 2013 r. odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku (klasa policyjna) wraz z Paniami Opiekunkami, dla których wice-dyrektor IP dr Robert Kłaczyński wygłosił prelekcję nt. kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne".


W dniu 15 listopada 2013 r. (piątek) gościliśmy w Instytucie Politologii Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Zbigniewa Rynasiewicza
z wykładem dla studentów i pracowników
pt. "Rozwój polskiej infrastruktury w ostatniej dekadzie".


Szanowni Państwo,

z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż z dniem 30 września 2013 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  zostały nadane Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie "nauki o polityce".


KURSY FAKULTATYWNE uruchomione
w semestrze ZIMOWYM (rok akadem. 2013/2014)

(informacje wyłącznie dla II roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia)

Kursy fakultatywne uruchomione od podstaw:

 •  Język włoski – 3 grupy lektoratowe- listy zamknięte
  • I grupa (ADM) piatki w godz. 15.00 - 16.30 w s. 368 (mgr Marta Duda-Gryc) od 8 XI
  • II grupa (POL+BW) środy w godz. 8.00 - 9.30 w s. 222 (mgr Marta Duda-Gryc) od 6 XI
  • III grupa (SM) poniedziałki w godz. 17.30 - 19.00 w s. 317

 • Język rosyjski – 2 grupy lektoratowe
  • spotkanie organizacyjne dla WSZYSTKICH zapisanych na ten kurs w dniu 25 X (piątek) o godz. 14.30 na ul. Studenckiej 5 - prowadząca mgr Helena Ples (Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego)

 • Religie i stosunki wyznaniowe współczesnego świata (prof. UP, dr hab. Leszek Pyra)– 1 grupa wykładowa -środy w godz. 17.00 - 18.30 w s. 202
 • Polityka zagraniczna byłych państw ZSRR (dr Robert Kłaczyński) – 1 grupa wykładowa - spotkanie organizacyjne w dniu 30 X (środa) o godz. 17.00 w s. 265
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym (inż. Antoni Nawrot) – 1 grupa wykładowa - wtorki w godz. 14.00 - 15.30 w s. 244
 • Chosen aspects of e-democracy and direct democracy (prof. Uwe Serdült)
 • Fotografia przyrodnicza (kurs organizowany przez Instytut Biologii) - wtorki od godz. 18.00, informacje na stronie Instytutu Biologii
 • Kulturowa tożsamość płci (kurs organizowany przez Instytut Filozofii i Socjologii) - uruchomiony - zajęcia będą odbywały się w następujących terminach: 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 17.12, 14.01, 21.01, w godz. 18.15 - 19.45, w sali 241.
 • Historia judaizmu, chrześcijaństwa i islamu (kurs realizowany przez Instytut Filozofii i Socjologii - prof. dr hab. Wojciech Sady) - uruchomiony - zajęcia będą odbywały się w następujących terminach: 20.XI, 27.XI, 4.XII, 11.XII, 18.XII, 8.I, 15.I w godz. 18.15 - 19.45, w sali 532

 

Kursy już realizowane na innych rocznikach, do których dopisują się studenci i dla nich są to kursy fakultatywne:

 • Stosunki narodowościowe współczesnego świata (dr R. Kłaczyński)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (dr D. Murzyn)
 • Współczesne systemy polityczne (dr M. Mikołajczyk)
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego (dr A. Juryk)
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego (dr U. Kosielińska-Grabowska)
 • Prawo humanitarne (dr E. Stawowy)
 • Wybrane zaganienia prawa administracyjnego (dr U. Kosielińska-Grabowska)
 • Lokalna polityka bezpieczeństwa (prof. UP, dr hab. A. Kozera)
 • Strategie marketingowe w polityce (dr A. Żebrak)
 • Projektowanie przekazu (dr D. Kasprowicz)
 • Fundusze UE (dr D. Murzyn)
 • Polityka strukturalna UE (dr D. Murzyn)
 • Unia Gospodarczo-Walutowa (dr G. Nycz)
 • Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych (prof. dr hab. M. Ogiela)
 • Migracje ludności w XX wieku (dr P. Raźniak)
 • Współczesne konflikty zbrojne (dr Ł. Stach)

Studenci, którzy wybrali kursy nieuruchomione (Język francuski; Wyszukiwanie i analiza źródeł bibliograficznych; Prawo dyplomatyczne i konsularne; Język jako narzędzie komunikacji; Polityka zagraniczna Turcji) zobligowani są do dopisania się do jednego z kursów wykazanych powyżej (uruchomionego od podstaw bądź realizowanego już w planie studiów na innym roczniku).


Otwarcie wystawy

Chcemy być wolni!

Powstanie ludowe w NRD 17 czerwca 1953

w dniu 16.10.2013 o godz. 17:00

Otwarcie wystawy poprzedzi wykład prof. Jana Rydla o początkach Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) i powstaniu ludowym w 1953 roku.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, Audytorium W. Danka

PLAKAT


Studenci i Doktoranci!

W semestrze zimowym 2013/2014 istnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie fakultatywnym "Chosen aspects of e-democracy and direct democracy" (30h, 2 ECTS).

Wykład prowadzi prof. Uwe Serdült -  wice-dyrektor centrum badawczego C2D (Centrum Badań nad Demokracją Bezpośrednią) w Arau i pracownik Uniwersytetu w Zurychu.
Profesor Serdult opublikował kilkadziesiąt artykułów na temat demokracji bezpośredniej (teorii i praktyki) oraz internetowej przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego i systemów internetowego wspomagania głosowania. Jest członkiem kolegiów redaktorskich i szefem kilku zespołów badawczych oraz ekspertem Budestagu w dziedzinie e-democracy.

Wykład będzie odbywał się co tydzień we wtorki w godz. 18.00-19.30 w sali 237 (30h, bez egzaminu, 2 pkt ECTS).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy online na adres email: course.edemocracy@gmail.com
przyjmowane będą do dnia 06.10.

 

Ranking Szkół Wyższych 2013

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, Uniwersytet Pedagogiczny po raz kolejny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych w Polsce! O Rankingu...

Uniwersytet Pedagogiczny zajął również czołowe miejsca w rankingach kierunków studiów prowadzonych przez naszy Instytut:

Z metodologią Rankingu Kierunków Studiów można zapoznać się TUTAJWyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2011/2012 w Instytucie Politologii

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące prace:

I miejsce: mgr Joanna Wetulany, Wybrane aspekty relacji polsko-amerykańskich w latach 2005-2011, (promotor: prof. dr hab. Tomasz Falęcki),

II miejsce (ex aequo):

 • mgr Dorota Chudzik, Charakterystyka hiszpańskiego ruchu Indignados na tle światowego Ruchu Oburzonych, (promotor: prof. UP dr hab. Krzysztof Łabędź),
 • mgr Marcin Indycki, Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych przez miasto Krosno w latach 2000-2012, (promotor: prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki),

III miejsce: mgr Renata Czelusta, Muzułmanie w Europie Zachodniej na przykładzie Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, (promotor: prof. UP dr hab. Jan Rydel).

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu.


Szanowni Państwo,

W ramach kampanii promocyjnej Krakowa, zachęcającej do studiowania w naszym mieście
("Tomasz Palec wybrał Kraków"),
Uniwersytet Pedagogiczny przygotował film animowany reklamujący Uczelnię


Szanowni Państwo!

Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego UP w gronie zwycięzców konkursu
na najnowocześniejszy program studiów!

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy studiów nagrodzony został jeden z naszych programów studiów pierwszego stopnia realizowany od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku POLITOLOGIA (szczegóły na stronie MNiSW).

W konkursie nagrodzono łącznie 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Lista nagrodzonych Uczelni i kierunków studiów.


Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „MEDITERRANEUM”
przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
zaprasza studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych UP na
Międzynarodowy Panel Dyskusyjny
PRACA POMIĘDZY BIUROKRACJĄ A WOLNOŚCIĄ INICJATYWY
Termin: 25 października 2012 (czwartek) w godz. 15.00 - 17.00
Miejsce obrad: ul. Podchorążych 2, sala 337 (III piętro)

W panelu dyskusyjnym będą uczestniczyć:
dr hab. prof. UP, STEFAN BIELAŃSKI (jako moderator, prowadzący obrady w języku włoskim i polskim)  oraz goście z Włoch:

 • prof. ALESSANDRO VITALE (Universita` degli Studi di Milano): „La gabbia d’acciaio burocratica, eredita` dello Stato del Novecento” („Żelazna klatka biurokracji. Dziedzictwo dwudziestowiecznego państwa”)
 • prof. ANTONIO VISCOMI (Universita` “Magna Graecia” di Catanzaro): “Diritti individuali e collettivi nella disciplina dei rapporti di lavoro” ("Prawa indywidualne i kolektywne w dyscplinie stosunków pracy”)
 • adw. SANDRO SCOPPA (Fondazione “Vincenzo Scoppa”, Catanzaro): “Mercato e liberta` di lavoro e di intrapresa” (“Rynek a wolność pracy i przedsiębiorczości”).

Zapraszamy studentów Wydziału Humanistycznego UP na wydarzenia organizowane przez Europejską Sieć "Pamięć i Solidarność":  

 • wykład na Uniwersytecie Pedagogicznym Markusa Meckela (byłego ministra spraw zagranicznych NRD ) pt. „1990 zjednoczenie Niemiec - mity i refleksje po latach“, 24 października 2012 (środa) o godz. 16.00, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,ul. Podchorążych 2, sala nr 337  PLAKAT
 • debatę  Pamięć Europy Środkowej: balast czy kapitał?", którą poprowadzi   prof. Jan Rydel z UP , 25 października 2012 (czwartek) o godz. 18.00, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, Sala „Pod Kruki” PLAKAT

II Ogólnopolski Kongres Politologii - Poznań, 19-21 września 2012 r.

Temat kongresu to "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata". Organizatorzy - Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu - zapraszają pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w kongresie. Swój udział zgłaszać można do 31 maja 2012 r. Termin rejestracji paneli tematycznych upływa 31 marca 2012 r. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje dotyczące kongresu znajdują się na stronie www.kongres.amu.edu.pl


INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO „MEDITERRANEUM” – KONFERENCJA POŚWIĘCONA WŁOSKIEMU RISORGIMENTO

W dniu 2 czerwca br. zainaugurowana została aktywność naukowa Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum”, działającego w Instytucie Politologii UP, powołanego w oparciu o uchwałę Senatu Uczelni i na podstawie Zarządzenia (z dnia 1 kwietnia 2011) Jego Magnificencji Rektora UP, Prof. dr hab. Michała Śliwy.

Działaniem inicjującym było zorganizowanie - w dzień święta narodowego Republiki Włoskiej i wspólnie z Instytutem Neofilologii UP, Kołem Naukowym Studentów Instytutu Politologii oraz Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie – konferencji zatytułowanej: „Włoskie Risorgimento: historia, literatura, film”. Więcej...


W dniach 24-25 maja 2011 r. Instytut nasz był organizatorem Konferencji Naukowej nt. "Protagoniści, akolici, dysydenci. Wokół biografii i startegii politycznych okresu Polski Ludowej". Więcej...


Uwaga! Studium Kształcenia Nauczycieli UP rozpoczyna rekrutację studentów na KURS PEDAGOGICZNY przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (specjalności nienauczycielskie), chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczegóły w "Tablicy ogłoszeniowej".

   

Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)