Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!

 Uwaga!
Wykaz kursów FAKULTATYWNYCH dla studentów studiów
stacjonarnych
do wyboru w sem. LETNI w r. ak. 2015/2016
znajduje się TUTAJ


Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutacje na studia
w ramach programu Erasmus Plus na rok ak. 2016/2017
Więcej informacji dostępnych na stronie:

 http://www.bwm.up.krakow.pl/


UWAGA!!!

Studencie! Kończysz studia? Szukasz pracy? Zastanawiasz się nad swoim rozwojem zawodowym? Zapraszamy na spotkanie:   Sektor usług wspólnych (BPO / SSC) jako ścieżka rozwoju zawodowego.

W ramach spotkania można dowiedzieć się:

·       Ile osób zatrudnia ta branża w Krakowie, jakie są plany rozwojowe;

·       Jakie dziedziny oraz stanowiska w firmach są związane z tymi usługami, jak wygląda praca w tym sektorze, jakie kwalifikacje są wymagane przez pracodawców;

·       Jak napisać CV – co musi się tam znaleźć, a co w żadnym wypadku nie powinno;

·       Rozmowa kwalifikacyjna – jak wygląda, jak się przygotować, jak odpowiadać na pytania, a czego nie mówić.

Spotkanie poprowadzą osoby zatrudnione w sektorze, zajmujące się naborem nowych pracowników. W trakcie szkolenia przewidywany jest czas zarówno na pytania, jak i porady praktyczne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14. stycznia (tj. czwartek) o godzinie 12:30, w auli im. Danka (ul. Podchorążych 2).

 

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii

Katedra Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych

Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP powołany w skład Społecznej Rady Sportu

W dniu 21 grudnia odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Sportu powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki - Witolda Bańkę.

Zadaniem Rady będzie współpraca i doradzanie ministrowi "w zakresie poprawy stanu polskiego sportu". W skład 25-osobowej Społecznej Rady Sportu weszli byli sportowcy, trenerzy, lekarze, prawnicy oraz przedstawiciele środowisk akademickich, wśród nich także pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr hab. prof. UP, Stefan Bielański.


Studenci studiów stacjonarnych
Wyniki wyborów kursów fakultatywnych w sem. ZIMOWYM w roku ak. 2015/2016

Kursy URUCHOMIONE

 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Historia polityczna Włoch
 w XIX i XX w.
dr hab. Stefan Bielański,
prof. UP
15 1 środy, s. 239
15.30 - 17.00
od 4 XI
 Badania ewaluacyjne w
 politykach publicznych - analiza
 danych.

dr Joanna Gajda
15 1 środy, s. 315
17.00 - 18.30
od 4 XI
 Podstawy argumentacji
 prawniczej.
dr Justyna Holocher
15 1 środy, s. 244
14.00 - 15.30
od 4 XI
 Marynarka Wojenna jako
 instrument prowadzenia wojny.
dr Jarosław Jastrzębski
  15 1 wtorki, s. 448
17.00 - 18.30
od 3 XI
 Praktyczne aspekty korelacji
 prawa publicznego i
 prywatnego.
dr Łukasz Kozera
   15  1 piątki, s. 265
12.30 - 14.00
od 6 XI
 Płeć społeczno-kulturowa a
 prawo administracyjne.
 dr Grzegorz Krawiec 15    1  poniedziałki,
s. 237
8.00 - 9.30
od 9 XI
 Alternatywne metody
 rozwiązywania sporów.
 dr Karolina Mania 15   1  wtorki, s. 448
18.30 - 20.00
od 10 XI
 Polityka zagraniczna USA  dr Grzegorz Nycz
 15   1  poniedziałki,
s. 239
9.30 - 11.00
od 16 XI
 Kobiety w polityce  dr Sabina Olszyk
 15   1  poniedziałki,
 s. 448
18.30 - 20.00
od 9 XI
 Zarządzanie agroturystyką i
 agrobiznesem
 dr Krzysztof Sala
15   1  czwartki, s. 237
11.00 - 12.30
od 5 XI
 Współczesne kultury prawne  dr hab. Piotr Tusiński,
prof. UP
15   1  czwartki, s. 315
14.00 - 15.30
od 5 XI
 Dylematy społeczeństw
 wielokulturowych
 dr hab. Łukasz Zweiffel,
prof. UP
15   1  czwartki, s. 244
11.00 - 12.30
od 5 XI
 Rola mitów i teorii spiskowych w
 polityce
  mgr Bernard Szatkowski
(doktorant)
 15   1  poniedziałki,
s. 448
8.00 - 9.30
od 9 XI
 Współczesna Ukraina. 
 Społeczeństwo - Polityka -
 Ekonomia
 mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
 15   1  środy, s. 448
17.00 - 18.30
od 4 XI

 

 • kursy w języku angielskim:

 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Changes of the Contemporary
 Civilizations.
dr hab. Joanna Bar,
prof. UP
15 2 poniedziałki, s. 315
14.00 - 15.30
od 9 XI
 War at Sea in XX Century.   dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP 15 2  wtorki, s. 315
14.00 - 15.30
od 3 XI
 North America in the XXI
 Century.
  dr Grzegorz Nycz
15 2  poniedziałki, s. 240
9.30 - 11.00
od 26 X
 Military Aviation - past, 
 present, future.

 dr Łukasz Stach
  15  2  środy, s. 237
17.00 - 18.30
od 4 XI

 


Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności prowadzonych w ramach Isntytutu Politologii, a także kursów z oferty ogólnouczelnianej.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

WKŁAD POLSKICH EMIGRANÓW WE FRANCJI DO POKOJOWEJ REORGANIZACJI EUROPY (1940-1989)
Kraków, 16 - 17 października 2015 r
.Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Aula A1, nowy budynek)

Organizator
:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; Uniwersytet w Cergy-Pontoise; Uniwersytet Paris-1 Panthéon-Sorbonne

Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
Projekt badawczy pt. "Wkład polskich emigrantów we Francji do pokojowej reorganizacji Europy (1940-1989)" zrodził się w wyniku propozycji prof. Józefa ŁAptosa złożonej w marcu 2013 r. Efektem realizacji tego projektu jest Międzynarodowa Konferncja Naukowa, która odbędzie się w dn. 16 i 17 X 2015 r. w Krakowie, mobilizując do pracy francuskojęzycznych naukowców z Krakowa i innych polskich uczelni, a także badaczy z UMR IRICE (Paryż-1, 4-Paris, CNRS).
Celem inicjatywy jest próba zrozumienia, jak emigranci polscy we Francji (niezależnie od tego czy stali się uchodźcami w uwarunkowaniach powojennych, czy też udali się na emigrację dobrowolnie z przyczyn politycznych) wyobrażali sobie reorganizację Europy lub jej jedność, jak oceniali formy integracji stosowane w Europie Zachodniej w epoce zimnej wojny.


Informacje praktyczne (renseignements pratiques) -

 • Program (PL) - 
 • Programme (FR) -
Stypendia ministra dla STUDENTÓW
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Informacje i druki potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Informacja na temat stypendiów w roku ak. 2015/2016
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów
 3. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra rok ak. 2015/16 
 4. Oświadczenie studenta /zgoda na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium/

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/?p=35

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie
do dnia 15 września 2015 r.
Stypendia ministra dla DOKTORANTÓW
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Informacje i druki potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Informacja na temat stypendiów w roku ak. 2015/2016
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów
 3. Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra rok ak. 2015/16 
 4. Oświadczenie doktoranta /zgoda na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium/

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_dok/?p=34

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie 
do dnia 15 września 2015 r.Wkrótce rusza rządowy program „Studia dla wybitnych”, dzięki
któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia
w najlepszych ośrodkach akademickich świata.

Pierwszy nabór ruszy już we wrześniu 2015 roku, tak aby pierwsi uczestnicy programu mogli rozpocząć studia
w roku akademickim 2016/2017


Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych


Uwaga!


Oferta studiów w Instytucie Politologii poszerzyła się
o nowy kierunek - PRAWOSzczegółowe informacje rekrutacyjne na rok akademicki 2015/2016:


     Studia na kierunku prawo przygotowują do pełnienia różnorodnych ról społecznych, dla których pełnienia nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

     Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów  prawniczych,  a  także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

     Współczesne systemy demokratyczne, dla których zasada państwa prawnego jest konstytutywną, wspiera obywatel wykształcony, rozumiejący i zdolny do współkształtowania ładu normatywnego. Jurydyzacja życia publicznego, społecznego i gospodarczego jest bezsprzeczna, prawo pozostaje podstawowym regulatorem w sferze publicznej. Ekspansja prawa nie jest jednak tożsama z jego znajomością, poszanowaniem, rozszerzającymi się kompetencjami i niekwestionowaną akceptacją. Potrzebni są zatem prawnik – badacz zachodzących w tej materii procesów, prawnik – profesjonalista, wyspecjalizowany w wybranej przez siebie dziedzinie, prawnik – działający na rzecz swojego otoczenia oraz prawnik – wychowawca. Role te nie są sprzeczne, wiążą zawody prawnicze z umiejętnościami analizy, racjonalnego argumentowania, działaniami na rzecz kultury prawnej społeczeństwa.

     Studia prawnicze na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odwołując się do wiedzy z dziedziny nauk prawnych, dziedziny nauk ekonomicznych, czy dziedziny nauk społecznych, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei.

 Miło nam poinformować, że pracownik naszego Instytutu Pani dr Hanna Dębska
otrzymała Pierwszą Nagrodę w prestiżowym konkursie
miesięcznika Państwo i Prawo” na najlepszą rozprawę doktorską
w Polsce z dziedziny nauk prawnych.

Zwycięska praca nosi tytuł „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy
symbolicznej
” i ukaże się w tym roku w Wydawnictwie Sejmowym.


Zakwaterowania w domach studenckich na rok akadem. 2015/2016:

(wyłącznie studenci stacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Zasady przydzielania miejsc TUTAJ
 • Skala punktowa do rozdziału miejsc TUTAJ
 • Podanie /druk/ TUTAJ

Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw StudenckichPrzyjmowanie wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE
na rok akadem. 2015/2016:

(studenci stacjonarni i niestacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Harmonogram - terminy przyjmowania wniosków TUTAJ
 • Wykaz dokumentów - załączniki do wniosku TUTAJ


Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne

Zakrzew, 10 czerwca 2015 r
.Miejsce: Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Organizator
:
Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; Katedra Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Studenckie Koło Administratywistów "SKAUTH"

Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
Celem konferencji jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania instytucji partycypacji oraz ich roli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, a także integracja środowiska naukowego z praktykami.
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się tematyką partycypacji społecznej.
Na konferencji wystąpią przedstawiciele 17 polskich uczelni, a także radni, burmistrzowie, przedstawiciele powiatu oraz województwa.

 • Zaproszenie 
 • Program 
 

 


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

EKONOMIA UMIARU - realna perspektywa?
ECONOMICS of MODERATION - a realistic prospect?

Kraków, 9 czerwca 2015 r
.


Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedra Polityki Publicznej Instytutu Politologii UP
Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
 • Jaką rolę powinny pełnić wartości w aktualnych i przyszłych procesach gospodarowania?
 • Jakie aspekty powinny być kluczowe dla kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jaką rolę powinien odgrywać rynek, państwo i społeczeństwo w realizacji rozwoju społeczno­gospodarczego?
 • Jakie są dziś i jakie mogą być w przyszłości najważniejsze bariery rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jakie mechanizmy zapewnią równoważnie strumieni i zasobów gospodarczych?
 • Jakie są prognozy dla rozwoju nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Jaka jest relacja miedzy wymiarem teoretycznym a praktycznym nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Na jakie problemy napotyka dziś edukacja zorientowana na nowy paradygmat w ekonomii?
 • Jakie efekty może przynieść realizacja paradygmatu ekonomii umiaru w wymiarze ekonomiczno­społecznym i politycznym?

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Program 
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie
Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracowiensis. Studia Politologica.
Czasopismo posiada 5 punktową ocenę.W latach 2012-2015 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego realizowany jest projekt pt.: „Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges ("Implementacja unijnej polityki regionalnej w Europie Środkowej i Wschodniej - ciężar historii i wyzwania ekonomiczne").

- kierownikiem projektu jest prof. zw. dr hab. Józef Łaptos

- kontakt: dr Dorota Murzyn, mdorota@up.krakow.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LLP - Jean Monnet.

 


http://politologia.up.krakow.pl/jeanmonnet/

 


Konferencja Naukowa "POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ UNII EUROPEJSKIEJ. NA  65-LECIE DEKLARACJI SCHUMANA”

Termin: Kraków, 11/05/2015

Miejsce obrad: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), ul. Rakowicka 27, sala G13

Organizatorzy: Włoski Instytut Kultury w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  (Katedra Studiów Europejskich); Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” przy Instytucie Politologii)

Godz. 11-13:

 • prof. Ariane Landuyt: EUROPA – NIE TYLKO RYNEK.  KLUCZOWE ASPEKTY PROCESU KONSTRUKCJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Francesco Sidoti: CO OZNACZA BYĆ EUROPEJCZYKIEM ? ASPEKTY SOCJOLOGICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Aleksander Surdej: ASPEKTY EKONOMICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PO POSZERZENIU UE W ROKU 2004
 • prof. Stefan Bielański WYZWANIA GEOPOLITYCZNE EUROPY W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW KOORDYNACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

 Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską

obronioną w Instytucie Politologii UP w roku akadem. 2013/2014


Korzystając ze swych regulaminowych uprawnień komisja konkursowa w składzie -
dr hab. M. Mikołajczyk, prof UP; dr hab. Ł. Zweiffel, prof. UP; dr M. Kmak - postanowiła uhonorować następujące prace:

I miejsce

 • mgr Mateusz Jamro, Tendencje autorytarne w przywództwie polskich partii politycznych na przykładzie PO i PiS, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź),

II miejsce

 • mgr Magdalena Kisielińska, Internet jako narzędzie komunikacji posłów na Sejm VII kadencji z wyborcami, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź)

III miejsce (ex aequo)

 • mgr Adrian Koładka, Skuteczność organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji,
  (promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej K. Piasecki)
 • mgr Kamil Stolarek , III Republika Grecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej, (promotor: prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska - Myślik)

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Instytut Politologii jest organizatorem Sympozjum Naukowego
nt. "POLSKA - EUROPA ŚRODKOWA - EUROPA ZJEDNOCZONA"
z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Łaptosa

Sympozjum rozpocznie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 11.00
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN przy ul. Podchorążych 2, sala 337

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:


Przejdź do starszych aktualności -> 

 


Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)